banner

Společnost

HISTORIE

Společnost Montanari Engineering Construction s.r.l. se zrodila na počátku 50. let v Modeně z odhodlání bratrů Montanariových začít podnikat a provždy tak zapomenout na vše zlé, co přinesla válka. Hned od počátku své existence se společnost Montanari ve svém tehdejším sídle v ul. Via Emilia Est zaměřila na vývoj systémů pro manipulaci se zbožím v různých výrobních odvětvích. V tomto duchu a podle přání zákazníků vyráběla stroje a zařízení užitečné pro zrychlení jednotlivých pracovních fází. V poměrně krátké době se společnost zaměřila na průmyslové praní a vytvořila z něj svou hlavní podnikatelskou aktivitu. Dnes je to již přes 30 let, co se společnost Montanari věnuje především zákazníkům působícím v tomto oboru a nabízí jim špičkové technologie a kvalitní systémy schopné zvýšit produktivitu práce za současného zjednodušení provozu a snížení nákladů.

INTERNACIONALIZACE

Společnost Montanari se postavila čelem k výzvě mezinárodní expanze, kterou s sebou přinesla globalizace trhů. V roce 2014 byly navázány obchodní vztahy s partnery na strategických trzích Francie a Španělska a otevřením obchodního zastoupení v České republice dále otevřeny dveře do neustále se rozvíjející východní Evropy. Tato opatření přispěla k rozšíření jména modenské firmy v zahraničí, díky čemuž objem výrobků určených na vývoz vzrostl za poslední 4 roky z 20 na 50 %.

 

MISE

Heslem, jímž se společnost Montanari řídí, jelikož shrnuje její hodnoty a cíle, je: Stálá péče a současná inovace. Společnost Montanari Engineering Construction již více než 60 let vyvíjí systémy průmyslové automatizace a uvádí na trh inovativní a customizovaná řešení. Ta jsou výsledkem jejích technických znalostí a zkušeností, jež získala za desetiletí své existence, a její schopnosti přizpůsobovat se konkrétním přáním zákazníků. O potřeby zákazníků, kteří se na společnost se svými požadavky obracejí, se starají zkušení technici, čímž se společnost stává rovným partnerem dialogu všem podnikatelským subjektům, jež mají v úmyslu zlepšit produktivitu práce za současného snížení nákladů.

 

Statistika

Vybrané údaje:

• Více než 60 instalovaných zařízení ročně

• Více než 1 000 metrů provozních linek

• Více než 6 000 tun zpracovaného prádla denně

• Více než 1 000 průmyslových prádelen na světě

• Více než 100 km dopravníkových pásů

Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.