banner

Terciární visuté zařízení

Terciární visuté zařízení

Terciární zařízení se skládá z visutém dopravníku určeného k přepravě vypraného prádla na žehlící linku prostřednictvím příslušného elektronického řízení. 

Řídící software vyvinutý společností Montanari interaguje s jednotlivými funkcemi zařízení, čímž umožňuje mít všechny provozní fáze toku prádla pod kontrolou.

Čisté prádlo se z praček vykládá přímo na pásové dopravníky a poté plní do pytlů, které vyjíždějí do horních poloh zařízení, aniž by k této činnosti bylo zapotřebí pracovníků obsluhy. Plný pytel se automaticky přemístí do příslušného seřadiště na visuté kolejnici, které obsluha předem určila. V poslední fázi prádlo z pytle vypdne na předem určenou zónu žehlicí linky. 

Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.