banner

Sekundární visuté zařízení

Sekundární visuté zařízení

Sekundární visuté zařízení se skládá z visutého dopravníku určeného k přepravě prádla do fáze čekání před praním. Tento úsek, vybaven kompletním elektronickým řízení, je dimenzován v závislosti na prádelenském provozu a konkrétních potřebách zákazníka a je ideální k praní prádla pro civilní účely nebo nemocniční zařízení. 

Jakmile se k pracovníku obsluhy pověřenému ruční nakládkou dostane prázdný pytel určený k naplnění prádlem, tento zadá na konzole počítačky kusů příslušná data o prádle, která je třeba propojit s každým pytlem zvlášť. Na to prázdný pytel naplní až do nastavené hmotnosti, po jejímž dosažení se plný pytel po kolejnicových drahách automaticky přemístí až do oblasti příslušného visutého seřadiště, kterou obsluha předem určila. Současně další prázdný pytel nahradí předchozí naplněný pytel. 

Fáze vkládání prádla do praček se provádí takto: Pytel je nejdříve uveden do pozice čekání na vykládku do pračky. Jakmile je pračka připravena prádlo přijmout, automaticky zadá povel k otevření pytle, který svůj obsah do pračky vysype a řídicímu systému odešle příslušný kód praní a kód zákazníka. Současně s vyložením prádla do pračky se zruší propojení mezi zadaným kódem a příslušným pytlem, jelikož se znovu použije pro kód nový. Prázdné pytle se automaticky hromadí na určené parkovací dráze.  

Všechny pytle jsou vyrobeny z netoxického materiálu podle současně platných zdravotních předpisů.

Pokud je třeba zajišťovat expresní nakládku velkého množství prádla v objemu denní produkce až 200–250 q během osmihodinové pracovní směny, je třeba zařízení vyprojektovat s poloautomatickým režimem nakládky prádla.

Kontinuální přísun prádla do zařízení může být uskutečňován jednou nebo více osobami obsluhujícímu více stanovišť. Podle typu zařízení k nakládce prádla dochází buď přímo do otvorů se zavěšenými prázdnými pytli, nebo na dopravníkové pásy, po kterých se prádlo přepravuje k jednotlivým pytlům. Příslušný systém zdviží zaručuje soustavný přísun prázdných pytlů ke stanovišti nakládky, což výrazně snižuje dobu výměny prázdných pytlů za pytle plné.

Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.