banner

Primární visuté zařízení

Primární visuté zařízení

Primární zařízení se skládá z visutého dopravníku sloužícího k přepravě prádla před jeho roztříděním.

Celý proces zakázkového praní prádla začíná již příjezdem dodávkového vozu do prádelny. Primární zařízení pro příjem špinavého prádla, obvykle zajišťovaný pracovníky provozu ručně, je společností Montanari navrženo tak, aby řidiči umožnilo provést automatickou vykládku a prádlo nasměrovat přímo ke zpracování za současného zkrácení času potřebného pro tuto provozní fázi.

Špinavé prádlo vložené do příslušných pytlů se zavěšuje na kolejnicové jezdce opatřené hákem a spouštěcím tlačítkem se odesílá ke zdviži, která pytle dopravuje do výšky stanovené v projektu, vypracovaném technickým oddělením společnosti Montanari podle konkrétní situace prádelenského provozu. V rámci projektu je rovněž navržena ideální dráha pytlů tak, aby během zpracování prádla nedocházelo k časovým ztrátám. Princip, podle kterého se prádlo na lince třídí, hromadí a posunuje, se nastavuje automaticky podle typu jednotlivých kusů, jež pytle obsahují.

Pytle se poté posouvají k jednotlivým třídicím stanovištím, ve kterých se otevřou, a jakmile prádlo vypadne na dopravníkový pás, začíná počítání kusů prádla.    

Řídicí systém visutého zařízení dialoguje s aplikačním řídicím programem jednotlivých stanovišť, který kusy prádla počítá. Software počítačky kusů se při přísunu nové dávky automaticky nastaví v závislosti na údajích zadaných ve fázi nakládky na visutý dopravník.

Zavěšené jezdce se odesílají na kolejnici s „propadlištěm“, které umožňuje shromažďovat prázdné pytle do příslušného kontejneru, nebo je zastavit a vyčkat, dokud personál nezadá pokyn k jejich sjezdu po spirálovité dráze směrem dolů, aby byly okamžitě k dispozici k novému použití; tím je tento cyklus dokončen.  

Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.