banner

Sledovací systém s technologií RFID

Sledovací systém s technologií RFID

Automatické systémy na rádiové frekvenci (RFID) pro sledování toků prádla.

Společnost Montanari ve jménu dalšího vývoje automatizace prádelen vyvinula plně automatizovaný systém schopný přesným způsobem sledovat toky prádla v jednotlivých fázích praní a žehlení, a zjednodušit tak jeho počítání, určení doby zpracování a řízení vrácených kusů společně se zpracováním statistických údajů jakéhokoli typu.

Tento identifikační systém je založen na mikročipu všitém do prádla, tunelu se zařízením pro rozpoznání technologie RFID a příslušném řídicím systému. 

Vhodným způsobem naprogramovaný čip ve své paměti uchovává spoustu údajů, které prádelně poskytují přesné informace o průběhu zpracování každého kusu prádla, čímž zpřehledňuje skladování kusů prádla, zpřesňuje vyplňování průvodek a faktur, umožňuje tisk souhrnných sestav atd. 

Čipy se vkládají buď do obruby prádla, nebo do jakékoli cedulky, která se k prádlu našije.

Tunel vybavený inovovaným systémem RFID (Radio Frequency Identi­cation) dokáže automaticky a v reálném čase statisticky zpracovávat velká množství prádla.

Jednotlivé kusy prádla nacházející se na dopravníkovém pásu projíždějí tunelem, ve kterém jsou rozpoznávány pomocí radiových vln.

 

Modul počítání kusů CHIP 2010 párovatelný se všemi jak automatickými, tak ručními zařízeními Montanari nebo jiných značek:

– manuální navolení zákazníka pomocí čárového kódu nebo automaticky z příjmu zboží RB2010;

– základní řízení počtu kusů;

– tisk souhrnných sestav;

– řízení varovné signalizace;

– řízení stroje a signalizace;

– řízení čidel a proximit.

Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.