banner

Balicí linka a etikety

Prádlo po vyprání, vyžehlení a před konečným uskladněním prochází úsekem balení.

Pro zefektivnění této provozní fáze společnost Montanari vyvíjí a vyrábí pásové dopravníkové systémy, které se umísťují k výstupům z mandlů. Prádlo lze poté pomocí speciálních teleskopických pásů soustřeďovat z více žehlících linek na jediný hlavní dopravníkový pás. Jednotlivé manipulační fáze jsou monitorovány příslušným řídicím softwarem, který poskytuje veškeré nezbytné informace o výrobě, skladování a expedici.

Společnost Montanari k balicím linkám nabízí různé typy příslušenství, mezi kterými jsou například tiskárny čárových kódů. 

Společnost Montanari nabízí systémy pro tisk a umísťování etiket na obaly nebo produkty dopravované na automatických linkách. Tato zařízení zpracovávají signály přicházející přímo z linky, do které byly instalovány (kódy BCD nebo signály z palety/balení v režimu stand-alone), nebo z firemní informační sítě a umožňují tisk etiket obsahujících čárové kódy, loga, popisky a proměnné hodnoty až do formátu A5.  

Hlavní vlastnosti:               

 • systém řízený počítačem;
 • systém řízení a archivace dat a software pro tvorbu etiket;
 • řízení automatizace prostřednictvím PLC;
 • nastavitelné provozní rychlosti automatizace;
 • zpracování různých formátů lepicích etiket na přání;
 • přizpůsobení rozměrů a vlastností systému (různé vnější rozměry, umístění etikety, vícenásobné umístění etiket na témž balení atd.);
 • nastavitelný rám z anodizovaného hliníku pro přizpůsobení rozšiřování automatizované linky.   

Počítač instalovaný do automatického zařízení řídí veškerá data tisku:

 • design rozvržení etikety;
 • zadání dat a jejich uložení do paměti pro tisk etikety;
 • vyvolání předem zadaných dat pro vytvoření požadované etikety;
 • řízení komplexních dat typu pořadová čísla, juliánské datování, kód dal-tile atd.;
 • tisk různě rozložených dat na základě informací přicházejících z linky;
 • řízení kódů bcd;
 • možnost propojení aplikačního programu s ethernetovou sítí;
 • vyvolání varovných kódů termické tiskárny a konce papíru/pásky.

PLC instalovaný do elektrické rozvodné skříně řídí signály přicházející z terénu:

 • shromažďuje data přicházející z linky a přenáší je do počítače pro tisk požadované etikety;
 • dodává signály lince o stavu cyklu umísťování etiket;
 • řídí cykly zařízení pro umísťování etiket na obalech ve stanovené poloze;
 • signalizuje konec papíru/pásky.  
Request more information

Reliability, professionalism, maximum competence, customer attention and continuous updating are our main strengths.